Hjem

Markvejene Borup

Markvejene blev stiftet...

Grundejerforeningen blev stiftet på den stiftende generalforsamling torsdag den 26. august 2010. Foreningen har 148 medlemmer.

Foreningens geografiske område omfatter stikvejene Bygmarken, Hvedemarken, Rapsmarken, Kløvermarken, Majsmarken, Solsikkemarken, Valmuemarken, Hørmarken og Hirsemarken samt omkringliggende fællesarealer.


Grundejerforeningen skal forestå etablering, drift og vedligeholdelse af fællesanlæg, fællesarealer og veje i henhold til eventuelle deklarationer samt i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser og udføre de opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen i medfør af lovgivningen, og varetager i øvrigt i overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutning herom medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme.


Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.


*OBS*

Som skrevet tidligere, har der været udfordringer med betalingsservice for 2023, men hovedparten af medlemmernes betaling er nu gået igennem - Dog har der været nogle dobbeltbetalinger, pga. girokort blev udstedt 2 gange, for de som ikke fik betalt på det første - Som har resulteret i nogle derfor har indbetalt 2 gange. Bestyrelsen tager stilling til om disse skal undlades opkrævning for 2024, eller tilbagebetales.


Tidligere referater og dagsorden

ligger under fanen "generalforsamling"