Skader & Renholdelse

Skader & Renholdelse


I tilfælde af skader eller mangler på veje, brønde eller belysning, kan det her ses hvem som skal kontaktes. Ligeledes findes regulativ om renholdelse her.

 

Ejerskaber af vejareal

Det er de respektive ledningsejere, der har ejerskabet og vedligeholdelsen af ledninger nedgravet i vejen og de tilhørende tekniske installationer som el, tv, og telebokse og hvad der ellers kan forefindes.

Man kan ved de respektive ledningsejere eller på deres hjemmeside finde kontaktoplysninger.


Brønde:

Grundejerforeningen får renset regnvandsbrøndene 2 gange årligt. Fra tilkoblingen på hovedledningen er det Køge Energiforsyning,  der er ejer og har

vedligeholdelsespligten. Klik her for Køge Energiforsyning.


Belysning:

Strøm og belysningskilder (pærer) leveres af Køge Kommune.

Ved manglende belysning, altså skader på lyskilderne (pærer) eller at det virker som om, der ikke er spænding til belysningen. Klik her for Køge Kommune


Hvis man registrer skader, så kontakt da også gerne grundejerforeningen så der følges op.


Regulativ om renholdelse, finder man ved at klikke her