Vedtægter

Vedtægter


Vedtægterne blev vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 26. august 2010.


Klik her for vedtægter


Klik her for kortbilag til vedtægter


Klik her for matrikelfortegnelse