Generalforsamling

Markvejene i Borup

Generalforsamling


Næste ordinære generalforsamling finder sted den 29. april 2024

på Borup Privatskole.


Link til indkaldelse og dagsorden klik her


Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal skriftligt tilsendes formanden pr. brev eller mail kontakt@markvejene.dk, og skal være formanden i hænde senest inden udgangen af februar, således at forslagene kan optages på dagsordenen og medsendes indkaldelsen til generalforsamlingen.


Referater fra tidligere generalforsamlinger

Stiftende generalforsamling 26. august 2010.

Ordinær generalforsamling 2012.

Ordinær generalforsamling 2013.

Ordinær generalforsamling 2014.

Ordinær generalforsamling 2015.

Ordinær generalforsamling 2016.

Ordinær generalforsamling 2017

Ordinær generalforsamling 2018

Ordinær generalforsamling 2019

Ordinær generalforsamling 2020

Ordinær generalforsamling 2021

Ordinær generalforsamling 2022

Ordinær generalforsamling 2023